Centrum bij leven en afscheid

Ontstaan Saldersbron

Herbestemming raadhuispand

In oktober 2017 besloot de gemeente Horst aan de Maas voor een herbestemming van het beeldbepalende gebouw aan het Past. Vullinghsplein. Na inschrijving kregen Bob Noten en Theo Clevers de kans om hun ideeën ruim baan te geven. In de voorbouw worden luxe appartementen gerealiseerd door Theo Clevers en de achterbouw gaat dienst doen als uitvaartcentrum voor Bob Noten Uitvaartbegeleiding. Na de beoordeling van deze plannen door eigenaar gemeente Horst aan de Maas werd het vergunningstraject ingezet. Uiteindelijk konden beide ondernemers in 2019 van start gaan met ver- en herbouw.

Bob Noten Uitvaartbegeleiding heeft ervoor gekozen om 3 rouwkamers te maken die 24 uur beschikbaar zijn voor de nabestaanden. Nabestaanden kunnen te allen tijde hun dierbare bezoeken. In de voormalige raadszaal zal ruimte zijn om afscheidsdiensten te houden voor ruim 175 personen. Tevens zal de zaal ook gebruikt worden voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld thema-avonden, bijeenkomsten of vergaderingen.

Bob Noten wil graag dat niet alleen afscheid maar juist ook het leven wordt belicht zodat het prachtige gebouw weer opbloeit. Zoals het voorheen was toen het nog diende als gemeentehuis. Er zal ruimte zijn voor verhalen, uw verhaal te vertellen of een luisterend oor te vinden. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en dat maakt de (mede)mens júist zo uniek. Met enige regelmaat zullen er gastsprekers zijn. Mensen die hun verhaal willen delen, vertellen of hun mening ter discussie willen stellen. Deze momenten zullen vrij toegankelijk zijn en via diverse kanalen worden gecommuniceerd.

Als naam voor dit voormalige gemeentehuis is gekozen voor “Saldersbron”. Van oudsher is op deze plek namelijk de Salderbeek ontsprongen die nog steeds onder- en bovengronds door Grubbenvorst meandert en uitmondt in de Maas. Daarnaast staat bron synoniem voor leven. Passend bij dit “centrum bij leven en afscheid”.

Van Gemeentehuis naar Saldersbron

Na maanden van plannen en verbouwen van dit authentieke pand hebben wij dit in april 2020 in gebruik genomen. 

De foto’s van alle bouwperikelen zijn nog op de pagina ‘in ontwikkeling‘ terug te vinden.